Cabatuan Hymn

CABATUAN HYMN
Title: Banwa nga Namat-an
Composed by: Jesus Pablito G. Villanueva

Ang duog nga gintunaan
Sang maduagon nga kasaysayan
Gindihon sa kagulangan
Sa sapa nga tuhay sa kinaandan.

Maragtas nga nahisayran
Sa tagsa-tagsa nangin sulundan
Panindugan sa madugay nga panahon
Labi pa gid nga nangin malig-on.

Bilidhon nga binuhatan
Nangin banas sa kahilwayan
Napanubli nga kadungganan
Sa mga tumandok sang Cabatuan.

Ang banwa nga namat-an
Sang amon nga ginikanan
Mga handum kag kinaadman
Padulong sa kadalag-an.

Bisan diin, bisan kay sin-o
Waay liwan ginapabugal ko
Himpit sa taguipusuon ko
Suod nga Cabatuananon ako.

Sa imo amon ginahalad
Sakripisyo kag pag-alagad
Higugmaon ka tubtob san-o
O Cabatuan, banwa ko.